Clase semanal

Clase de Alemán Anual  2018 (Secunda Parte)

8.04.2017 –  18.06.2018

Info : 669 103 105 

MATRICULA ABIERTA :Inscripcion Cursos

21  días  con 42 horas de clase :

244 ,00 €       

Horario 2018 :

Principiantes A1

Martes 18.00 h –19.30 h
Jueves 18.00 h –19.30 h

Avanzados I A2

Martes 20.00 h –21.15 h
Jueves 20.00 h –21.15 h

Avanzados II B1/2

Martes 18.00 h – 19.30 h